Bigoz
Image default
Bedrijven

Transitievergoeding Veranderingen Wetgeving 2015

Transitievergoeding Veranderingen Wetgeving 2015

Per 1 juli 2015 gaat er een nieuwe wetgeving in die het ontslag van werknemers sterk gaat beïnvloeden. Deze wet, gekend als Wet werk en zekerheid, zal onder andere de transitievergoeding invoeren. De transitievergoeding is een vergoeding die wordt meegegeven aan werknemers die worden ontslagen.
Een van de voorwaarden is dat deze ontslagen werknemers minstens twee jaar in loondienst zijn geweest. Onafhankelijk of dit nu vast of tijdelijk is.

De transitievergoeding geldt ook wanneer de werknemer zelf ontslag neemt ten gevolge van grove nalatigheid van de werkgever.

De overheid wil met de transitievergoeding de overgang naar een nieuwe baan eenvoudiger maken. De ontslagen werknemer wordt gestimuleerd om het geld te gebruiken om meer kansen te creëren om weer snel werk te vinden. Omscholing kan bijvoorbeeld prima met deze transitievergoeding.
Hoogte Vergoeding
De transitie vergoeding bedraagt maximaal €75.000, behalve wanneer het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan dit bedrag. In die situatie bedraagt de maximale transitievergoeding één volledig jaarsalaris.

De berekening van de hoogte van de transitievergoeding hangt af van de tijd die de werknemer voor zijn werkgever gewerkt heeft. Bij ontslag krijgt de werknemer 1/6 maandsalaris mee per half jaar dat hij in dienst was. Indien de ontslagen werknemer langer dan tien jaar voor dezelfde werkgever heeft gewerkt ontvangt hij ¼
maandsalaris per half jaar dienst.

Geen transitievergoeding

In bepaalde situaties hoeft er door de werkgever helemaal geen transitievergoeding te worden betaald. Voorbeelden waarbij geen transitievergoeding moet worden betaald: 

• Werknemer is minder dan twee jaar in dienst
• Werknemer is jonger dan 18 jaar
• Werknemer heeft pensioengerechtigde leeftijd bereikt
• Werknemer heeft zelf ontslag veroorzaakt door ernstig verwijtbaar gedrag
• CAO bepaald andere regeling.

Uitzonderingen op de regels

Oudere werknemers en kleine bedrijven worden extra beschermd.
Een medewerker krijgt ½ maandsalaris per half jaar wanneer hij aan deze voorwaarden voldoet:

• Medewerker is 50 jaar of ouder
• Medewerker is 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever in dienst

Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt deze uitzonderingssituatie niet. Bedrijven met minder dan 25 werknemers zijn ook niet verplicht om dienstjaren van voor 1 mei 2013 mee te tellen. Maar dit geldt enkel wanneer het ontslag ontstaan is doordat het bedrijf een slechte financiële positie heeft.

Meer informatie of rechtshulp nodig?

Heeft u meer informatie of rechtshulp nodig? Bekijk dan de pagina van OntslagSpecialist.nl over de transitievergoeding. 

De specialist die u kunt inschakelen voor het verkrijgen van een transitievergoeding of extra ontslagvergoeding.

http://www.ontslagspecialist.nl/transitievergoeding-bij-ontslag.html
Bigoz.nl