Bigoz
Image default
Cadeau

Weten mannen écht wat ze willen?

Vaak wanneer we worden gevraagd om een ​​beslissing te nemen of te kiezen tussen twee dingen, hebben we de neiging om onze instincten te volgen, dat vaak tot negatieve gevolgen kan leiden.

Als logische en beredeneerde mensen denken we dat we weten wat we willen, maar kunnen we onszelf eigenlijk wel vertrouwen en onze instincten vertrouwen? Helaas, niet altijd. Trendhim, een accessoirewinkel voor mannen, nieuwsgierig om dit uit te zoeken, ging een stap verder en voerde een neuromarketing experiment uit met behulp van een brein scanner (EEG-scanner).

 De EEG-scanner kan de elektrische activiteit van de hersenen detecteren, door elektroden op het oppervlak van de schedel van een persoon te plaatsen. Deze elektroden laten neurologen patronen zien van de persoon zijn hersenactiviteit, waardoor ze afwijkingen kunnen opsporen en in het geval van Trendhim te kunnen zien of er een verband lag tussen wat mensen dachten en wat ze nu echt deden. Dankzij de EEG-scanner kunnen we beter begrijpen wat er in onze hersenen gebeurt. Om deze reden is deze scanner een van de hulpmiddelen geworden om het menselijk brein het best te kunnen analyseren.

 Een gemeenschappelijke aanpak van neuromarketing deskundigen is bijvoorbeeld om mensen te vragen of ze er de voorkeur aan geven om biologisch of niet-biologisch voedsel te kopen. Het is niet verwonderlijk dat de overgrote meerderheid van de mensen positief zou reageren. Als we echter daarna hun boodschappenmandje inspecteren, ziet het er ineens heel anders uit. Ons instinct vertelt ons om biologisch voedsel te kopen, maar onze hersenen wijzen op het tegenovergestelde. Het blijkt dat we niet altijd logische wezens zijn. Om onze acties goed te kunnen verklaren, moeten we rekening houden met vele onderliggende factoren en een aantal van deze factoren uit het onderbewustzijn, zijn ontzettend moeilijk te controleren.

Trendhim heeft min of meer dezelfde aanpak gekozen, maar met een ander perspectief. Toen de kerst naderde, was Trendhim nieuwsgierig om erachter te komen of mannen de voorkeur gaven aan harde of zachte cadeaus. De meesten van hen gaven hetzelfde antwoord, maar hun hersenen gaven duidelijk het tegenovergestelde aan. Voordat je doorgaat met lezen, beantwoordt voor jezelf eens de vraag. Wat ontvang je het liefst?, een hard of een zacht cadeau? Neem een ​​paar minuten de tijd om erover na te denken en je zult ontdekken wat je echt wilt, evenals meer dan 50% van de deelnemers aan het Trendhim-experiment.

 De aanpak is eenvoudig, maar hoe is het in de praktijk gebracht? Een aantal mannen hebben hun hersenen tijdelijk aan de wetenschap gewijd door een hersenscanner op hun schedel te laten plaatsen. Elke deelnemer ontving een hard en een zacht cadeau, waardoor de scanner kon onthullen wat ze écht leuk vonden. Hun keuze werd gemaakt op basis van hun cognitieve perceptie. Maar waarom kozen ze Product X in plaats van Product Y? Dit is een vraag die alleen te beantwoorden valt door neuromarketing onderzoek.Voordat de hersenscanner werd ingezet, vroegen ze elke deelnemer wat ze dachten dat ze zouden verkiezen. 66% van de deelnemers zei eerst dat ze de voorkeur gaven aan harde cadeaus, maar hadden ze echt gelijk? Wisten ze echt wat ze wilden?

 Nogmaals, het antwoord is nee. Uiteindelijk gaf de hersenscan aan dat 88% van de deelnemers een sterke voorkeur had voor een zacht cadeau, wat betekent dat 50% van de deelnemers één ding zei en de scanner het tegenovergestelde onthulde. Verrast? Ken je iemand die één ding zegt, maar het tegenovergestelde doet? Die kans is groot.

 In de onderzoek van Trendhim had het besluit van de deelnemers natuurlijk geen verdere invloed op hun leven, het enige wat ze namelijk moesten doen, was beslissen welk cadeau ze het liefst onder de boom wilden hebben. Echter kunnen onderzoekers door middel van neuromarketing ook meer impactvolle zaken onderzoeken. Neuromarketing Experts zoals Martin Lindström gebruiken het voor hun wetenschappelijke studies. Een van Martin Lindström’s neuromarketing studies was gebaseerd op waarschuwingen op sigarettenverpakkingen. Deelnemers (een groep zware rokers) werden geïnterviewd en ondervraagd over hoe de waarschuwingen op pakjes sigaretten hen beïnvloedden, toen ze rookten. Bijna iedereen gaf toen aan dat de waarschuwingen een preventief effect op hen had.

 Toen de deelnemers dezelfde vraag kregen terwijl ze werden gecontroleerd met een EEG-scanner, reageerden ze op dezelfde manier, maar de centra van hun hersenen, beheerst door lust en verlangen, toonden aan dat de waarschuwingen het tegenovergestelde effect hadden. De waarschuwingen hadden hun verlangen om te roken aangewakkerd. We hebben nu enkele voorbeelden van neuromarketing gezien, maar waar is het echt op gebaseerd?

Wanneer we het hebben over neuromarketing, moet met verschillende aspecten rekening worden gehouden:

 Gezichtsuitdrukkingen: Ons gezicht geeft onze emotionele toestanden aan en deze kunnen op twee niveaus worden geïnterpreteerd. We kunnen veranderingen in gezichtsuitdrukkingen waarnemen (glimlachen, fronsen, enz.) En we moeten rekening houden met niet-waarneembare microspier veranderingen, die normaal samenhangen met een positieve of negatieve emotionele reactie.

 Eye Tracking: Waarschijnlijk een van de belangrijkste factoren om te overwegen bij het onderzoeken met neuromarketing. Deze tool kan zowel als een onafhankelijk hulpmiddel of als een aanvulling op andere hulpmiddelen worden gebruikt. De beweging van de ogen en de verwijding van de pupillen terwijl ze worden blootgesteld aan prikkels, kunnen ons doen ontdekken of iemand de waarheid spreekt of niet.

Huidgeleiding: Huidgeleiding is een waardevol hulpmiddel bij neuromarketing, omdat het ons een goede impressie kan geven van de emotionele reactiviteit van de persoon in kwestie. Dit is een maat voor het zweten van de huid. Hoe vochtiger de huid is, de beter geleidt het elektriciteit. Meestal wordt de geleiding van de huid op de vingers gemeten.

Ademhaling en hartslag: De ademhalingsfrequentie die wordt waargenomen bij sommige hartritme experimenten, is een belangrijk hulpmiddel bij neuromarketing experimenten. De hartslag vertraagt ​​naarmate de aandacht toeneemt. Een snelle en diepe ademhaling is geassocieerd met opwinding.

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI): Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt door universitaire onderzoekers, vanwege de nauwkeurige grafische monitoring van de hersenen. Deze technologie meet de hoeveelheid ijzer in het bloed, waardoor het mogelijk is om veranderingen in de bloedstroom en emoties te volgen.

Electroencephalography (EEG): Waarschijnlijk de meest populaire neuromarketing technologie vanwege de relatief lage kosten (vergeleken met fMRI en Eye Tracking).

Ongeacht de techniek of benadering die bij neuromarketing wordt gebruikt, variëren de resultaten vrij weinig. Ons brein is altijd geneigd om onze acties en beslissingen op de een of andere manier tegen te spreken.

Trendhim heeft het onderzoek ook vastgelegd op video, voor de belangstellenden.

 

Geschreven door Jelmer Jetten, Werkzaam bij Trendhim

https://www.trendhim.nl/press/weten-mannen-echt-wat-ze-willen
Bigoz.nl