Bigoz
Image default
Zorg

Veilig AVG als huisarts werken

AVG voor de huisarts

De AVG wetgeving die in 2018 is ingegaan omvat een juridisch kader voor het verwerken van persoonsgegevens. In dat jaar is het Europees geregeld onder de noemer GDPR (General Data Protection Regulation) zodat de regels en wet op Europees niveau gelijk wordt gesteld voor alle landen omtrent dataverwerking persoonsgegevens en privacy. De insteek is dat er veel zorgvuldiger omgegaan moet worden met gegevens van consumenten, maar ook bijvoorbeeld patiënten van zorginstellingen huisartsen en ziekenhuizen.

Naast de wet AVG zijn er nog andere wetten specifiek voor de zorg in Nederland die blijven gelden. Zo is er de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Ook de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim blijven naast de AVG-regels bestaan.

Waarom is er een AVG wetgeving nodig

AVG voor de huisarts kent in grote lijnen zes hoofdredenen om persoonsgegevens te verwerken. Deze zijn als volgt omschreven;

 • Het verlenen van toestemming door de patiënt
 • Gegevensopslag die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Gegevens verzamelen voor de bescherming van vitale zorg en banen
 • Gegevens die omschrijven dat taken vervuld zijn
 • Het behartigen van specifieke belangen

Let op het verschil met Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

Binnen de zorg is helaas een dubbele betekenis aan het woord AVG. Want door de wijdverspreide aandacht vanuit Europa wordt AVG doorgaan geassocieerd met privacy en persoonsgegevens. Binnen de zorg specialisatie geldt de term AVG al langer voor Arts Verstandelijk Gehandicapten. Een arts voor verstandelijke gehandicapten richt zich op een breed terrein binnen de geneeskunde met een focus op verstandelijke handicapten. Voor een groot deel komt het overeen met een specialist ouderengeneeskunde.

Noodzakelijke voorwaarden voor veiligheid en gemak

Een belangrijke voorwaarde voor huisartsen om kwalitatieve zorg te kunnen bieden is om processen zoveel mogelijk te automatiseren, waarbij inzage in het medisch dossier van de patiënt altijd mogelijk moet zijn en een goede beschikbaarheid van een verpleegkundigen. Hiervoor moet de instelling en de huisarts(enpost) sluitende samenwerkingsafspraken maken.

Oplossingen van Vcare

Vcare heeft al in het begin zich hard gemaakt om veiligheid en betrouwbaarheid de speerpunten te maken van informatie systemen voor patiënten. Dit heeft zich vertaald tot een uiterst betrouwbaar online communicatieplatform dat gebruikt kan worden door zorg specialisten door het hele land. Daarnaast hebben we slimme oplossingen ontwikkeld zoals;

 • Integratie koppelingen met HIS en HAPIS systemen van HIX Chipsoft, Topicus en Pharmapartners.
 • Veilig beeldbellen oplossingen waarbij data volledig afgeschermd is voor de buitenwereld én door de Zorgautoriteit in Nederland als e-consult gedeclareerd mogen worden.
 • Fax to email voor digitaal faxen sturen
 • Slimme doorschakel mogelijkheden
 • Vast naar mobiel bellen
 • Gesprekken opnemen voor kwaliteitsdoeleinden
 • Bellen via het internet

Alle integraties en applicaties voldoen aan AVG én voldoen aan de strenge ISO 27001 en NEN 7510 normen. Hierop worden we jaarlijks gekeurd om te controleren of onze IT nog voldoet. Onze diensten kunnen wij ook aanbieden aan MKB bedrijven in Nederland. Zij profiteren in een zekere zin van alle veiligheidsnormen en hoge betrouwbaarheid van het Vcare netwerk. Maak nu ook overstap als zorgpraktijk, arts of huisarts met het AVG systeem van Vcare en bel voor een afspraak via 088-4800900. De LHV en InEen zijn in gesprek met VGN over mogelijke oplossingen voor de problemen met medische zorg in deze instellingen, omdat ook huisartsen willen dat de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking goed geregeld is.

https://www.vcareconnect.nl/
Bigoz.nl