Bigoz
Image default
Electronica en Computers

Wat houdt de nieuwe NIS2 richtlijn in?

De wereld van cyberbeveiliging en netwerkbeheer is constant in beweging. Met de steeds groeiende afhankelijkheid van technologie wordt het beveiligen van netwerk- en informatiesystemen essentieel. Maar wat betekent dit precies voor de Europese regelgeving en voor bedrijven die actief zijn in de EU? Hier komt NIS2 om de hoek kijken.

Wat houdt NIS2 in?

Wat is NIS2? NIS2, ofwel Network and Information en Security Directive, is een Europese wetgevingsinitiatief dat als doel heeft om de algehele cyberbeveiliging binnen de Europese Unie te versterken. Deze nieuwe richtlijn bouwt voort op de oorspronkelijke NIS-richtlijn, die in 2016 werd geïntroduceerd. NIS2 vergroot de reikwijdte van de eerste richtlijn door meer sectoren te omvatten. NIS2 wordt in Nederland actief vanaf juli 2024. 

Waarom is NIS2 belangrijk?

In de afgelopen jaren hebben we een toename gezien in grootschalige cyberaanvallen die niet alleen grote bedrijven, maar ook kleine en middelgrote ondernemingen treffen. Hierdoor is het noodzakelijk dat er een consistent niveau van beveiliging wordt gehandhaafd binnen de hele EU. NIS2 zorgt ervoor dat er minimumvereisten zijn voor de beveiliging van netwerken en informatiesystemen. Daarnaast legt het een grotere verantwoordelijkheid bij bedrijven om incidenten te melden, waardoor er een gecentraliseerde aanpak van cyberdreigingen mogelijk wordt.

Wat betekent dit voor jouw organisatie? 

De introductie van NIS2 heeft directe gevolgen voor een groot aantal bedrijven in de EU. Bedrijven die binnen de reikwijdte van deze richtlijn vallen, moeten voldoen aan striktere beveiligingsnormen en rapportageverplichtingen. Het niet naleven van de richtlijn kan resulteren in aanzienlijke boetes. Het is daarom cruciaal dat bedrijven zich bewust zijn van de eisen van NIS2 en de nodige maatregelen nemen om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

Bereid je alvast voor

Het volgen van de huidige verplichtingen is een belangrijk beginpunt om je alvast voor te bereiden op de NIS2 richtlijnen. Door te voldoen aan bestaande kaders voor informatiebeveiliging bij de overheid vorm je alvast de basis voor de zorgplicht die uit NIS2 volgt. Veel succes!  

Bigoz.nl