Bigoz
Image default
Bedrijven

Scriptiehulp wordt steeds normaler onder studenten

Een snelle zoektocht op Google levert talloze bedrijven op die scriptiehulp aanbieden. De laatste jaren is er een sterke toename van scriptiebureaus geweest. Het woord ‘scriptie’ op Google levert meer dan 170 zoekresultaten op. Wij spraken met Oscar van Scriptium.

 

V: Wanneer zijn jullie begonnen met Scriptium?

A: We zijn in 2014 begonnen en bestaan nu al meer dan 5 jaar. De markt voor studenten is zo rond 2012 ontstaan. De markt bestond daarvoor al, maar was niet groot genoeg. 

 

V: Hoe groot is de markt nu schat je?

A: Ik denk dat het nog steeds een beetje een nichemarkt is. Maar de bedrijven zijn wel wat professioneler geworden. De websites zijn vernieuwd, er is meer interne ervaring met de soort dienst die geleverd wordt, en wat wordt ook steeds gangbaarder om externe hulp in te schakelen bij het studeren. 

 

V: Hoe heb je de markt voor scripties en externe hulp in die tijd nog meer zien veranderen?

A: Er zijn enkele veranderingen geweest. De vraag is zoals ik zei de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast zijn er nieuwe markten ontstaan of sterk groter geworden, zoals de markt voor tentamentrainingen. Scriptium heeft samen met andere bureaus ook deels de markt vormgegeven. Zo waren wij de eersten die ook feedback op inhoudelijke zaken gaf. Onze methode wordt nu ook door anderen toegepast. 

 

V: Hoe heeft jullie bedrijf Scriptium daarop ingespeeld?

A: We hebben onze diensten uitgebreid. We zijn begonnen met scriptie nakijken. Daarna boden we ook scriptiebegeleiding aan, en vervolgens tentamentrainingen. De moeilijkheid bij de toename van vaag en uitbreiding zit hem in het bewaken van de kwaliteit van de begeleiders en coaches die voor ons werken. We hebben strenge selectiecriteria en voorzien onze coaches en begeleiders regelmatig van feedback om ze beter te maken. Je kunt immers nooit genoeg kennis hebben.

 

V: Hoe kijk je aan tegen externe scriptie- en tentamenhulp? De politiek maakt zich zorgen om deze vorm van hulp

A: Bij het gevaar een ‘wij van wc-eend adviseren wc-eend’ antwoord te geven: het is een prima maar ook logische ontwikkeling. Het kost nu veel meer geld dan vroeger als je studievertraging oploopt, de eisen ten aanzien van de taal van scripties is toegenomen, de prestatiecultuur en de competitie onder studenten is groter geworden, en bedrijven willen natuurlijk de topkandidaten. Allemaal zaken die ertoe leiden dat studenten externe hulp inschakelen. 

 

V: Sommigen beweren dat het een tweedeling kan creëren in het onderwijs, tussen studenten die het zich kunnen veroorloven en studenten die zich het niet kunnen veroorloven?

A: Dat lijkt me niet. De prijzen hulp zijn relatief laag. Ook de studenten die niet uit rijke families komen, kunnen bij ons een tentamentraining afnemen of een scriptie laten nakijken. Een tweedeling vindt pas plaats als er in het reguliere onderwijs elitescholen en minder goede scholen ontstaan. Het Amerikaanse systeem zeg maar. Je ziet het ook een beetje in Nederland bij basis- en middelbaar onderwijs. Daarin zijn er goede en minder goede scholen. Maar de particuliere onderwijshulp zoals die nu is, creëert geen tweedeling. Het voegt juist iets toe aan het onderwijs en onderwijsniveau en vervult inmiddels een belangrijke rol. Studiebegeleiding moet voor iedereen bereikbaar zijn. 

 

V: Wat voegt externe onderwijshulp dan toe?

A: Op meerdere vlakken is het een toevoeging aan het reguliere onderwijs. De kennis die wij bieden, bijvoorbeeld op het vlak van het becommentariëren van scripties, is specialistische kennis die Hogescholen en Universiteiten niet altijd kunnen bieden. Je kunt als leraar bijvoorbeeld goed in klassikaal lesgeven zijn, maar dat wil niet per definitie zeggen dat je dan ook een gehele scriptie van begin tot eind op een didactische manier van inhoudelijke feedback en feedback op de structuur kunt voorzien, iets waar studenten van leren. Dat is een specialisme. Daarnaast zijn reguliere onderwijsinstituties geen dienstverlenende instellingen. Studenten hebben behoefte aan iemand die hen constructieve hulp biedt, op een respectvolle manier, en sommige begeleiders op scholen tasten het zelfvertrouwen van studenten aan door ze juist de grond in te boren in plaats van op te liften. Sommige studenten zijn daar gevoelig voor. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om iemand met dyslexie op taal af te kraken met negatieve opmerkingen. Daarnaast zijn wij 7 dagen per week en 365 dagen per jaar bereikbaar. Hulp om demand dus, instant satisfaction, wanneer studenten die hulp willen krijgen. Het past bij deze huidige tijd, waarbij de consument geholpen wil worden wanneer hij wil, wanneer hij kan en zoals hij dat wil. Van onze nakijkservice bijvoorbeeld, kunnen studenten 24 uur per dag gebruikmaken.

 

V: Is de markt van externe hulp een schimmige wereld?

A: Grotendeels niet. Ik denk dat de meeste bedrijven worden geleid door hardwerkende mensen die begonnen zijn met een passie voor onderwijs en/of wetenschap. Ook verreweg de meeste freelancers die voor de bedrijven werken, willen studenten echt graag helpen. Uiteraard is er een commercieel aspect en moet er winst worden gemaakt. Dat valt best op een goede manier met elkaar te combineren. 

 

V: Maken jullie misbruik van hulpbehoevende studenten?

A: Nee, je maakt pas misbruik van iemand als je op een oneerlijke manier communiceert en iemand om de tuin probeert te leiden. Wij proberen zo eerlijk mogelijk te zijn in de communicatie naar de klanten toe en open te zijn over wat we leveren. Natuurlijk maken wij bij Scriptium ook weleens een fout, maar daar proberen we van te leren. 

V: Hoe zie jij de toekomst van externe onderwijshulp?

A: Ik denk dat de vraag zal toenemen de komende jaren en dat het steeds meer gewoon wordt. Bijlessen voor scholieren in het middelbaar- en basisonderwijs bestaan ook al jaren. Daar doet bijna niemand moeilijk over. Nu het in het hoger onderwijs gebeurt, beschouwen sommigen het plots als een probleem. Alles wat nieuws is, creëert weerstand. Ik denk dat die mensen zich niet al te druk hoeven maken. Dit past gewoon bij de huidige tijd. Nieuwe verwachtingen creëren nieuwe behoeften en wensen, en op die behoeften moeten worden ingespeeld. Elke markt komt ooit aan z’n eind, door technologische, politieke of sociaaleconomische ontwikkelingen. Maar de focus zou moeten liggen op de vraag: hoe kunnen we het onderwijsniveau verbeteren? Externe bureaus kunnen daar juist een wezenlijke bijdrage aan leveren, in plaats van dat ze gezien moeten worden als een gevaar voor het onderwijs. 

 

https://www.scriptium.nl/
Bigoz.nl