Bigoz
Image default
Financieel

Wat doet een gerechtsdeurwaarder in Veenendaal?

Elke gerechtsdeurwaarder, dus ook de gerechtsdeurwaarder in Veenendaal (klik hier voor de website), vervult een belangrijke rol wanneer bijvoorbeeld afspraken niet worden nagekomen. Zo is het een algemene zekerheid dat wanneer een autodealer een auto verkoopt, de verkopende partij ervan uit mag gaan, dat de koper voor de auto betaalt. Wordt de aangekochte auto door de kopende partij niet betaald aan de verkopende partij, ondanks de ingezette incasso procedure, kan de verkopende partij een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Zodat deze ervoor zal zorgdragen dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Ambtelijke taken van een gerechtsdeurwaarder in Veenendaal

De gerechtsdeurwaarder in Veenendaal heeft een aantal belangrijke taken. Een van de belangrijkste is toch wel het dagvaarden van een gedaagde. De gerechtsdeurwaarder in Veenendaal heeft ook als ambtelijke taak het betekenen van documenten. Dit houdt in dat de gerechtsdeurwaarder documenten officieel aan de geadresseerde overhandigt.

In het kort behoort o.a. het opmaken van akten tot de taken van een gerechtsdeurwaarder. Belangrijke handelingen of situaties worden in een akte neutraal vastgelegd door een notaris of gerechtsdeurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder is ook bevoegd tot het overgaan op executie of ten uitvoer stelling, wanneer een gedaagde niet reageert op een vonnis of dwangbevel. Dit komt vaak voor bij incasso procedures. Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op diverse materiële zaken van een gedaagde. Denk bijvoorbeeld aan de inboedel, de gehele woning, of waardevolle papieren. Een gerechtsdeurwaarder kan werkgevers, banken of huurder van de gedaagde dwingen mee te werken aan de beslaglegging. Een gerechtsdeurwaarder, ook in Veenendaal, mag overgaan tot ontruiming van een pand. Nog een ambtelijke taak van de gerechtsdeurwaarder in Veenendaal is het innen van dwangsommen. 

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders helpende hand in (financiële) nood

Als beëdigd gerechtsdeurwaarder mag en kan Oscar Groeneveld aan de rechter toestemming vragen om vaak vergaande stappen te ondernemen, wanneer uitstaande vorderingen ondanks het incassotraject, niet betaald worden. Wanneer u Oscar Groeneveld voor u werkzaamheden wilt laten verrichten, zal hij eerst met u een gesprek wensen aan te gaan, waarin hij met u de mogelijkheden bespreekt. Oscar Groeneveld heeft ruim 25 jaar ervaring, hierdoor bent u bij Groeneveld Gerechtsdeurwaarders vanzelfsprekend in uitstekende handen.

Wacht dus niet langer op een betaling, maar geef uw vorderingen vandaag nog uit handen aan Groeneveld Gerechtsdeurwaarders, gevestigd in Veenendaal.

Bigoz.nl