Bigoz
Image default
Kinderen

5 tips voor ouders met kinderen in groep 6

Gaat jouw kind na de zomervakantie naar groep 6 of zit het al in groep 6? Dan is de kans groot dat je als ouder tegen veel nieuwe zaken oploopt. Kinderen in groep 6 bouwen niet alleen voort op wat ze in groep 5 aangeleerd hebben gekregen, maar krijgen ook nog eens tal van nieuwe vakken en onderdelen aangeboden. Hoogste tijd om een aantal belangrijke tips voor ouders op een rijtje te zetten. Hieronder volgend de 5 belangrijkste tips voor ouders met kinderen in groep 6.

 

1 Verdiep je in de lesstof

Heel veel lesstof in groep 6 is nieuw voor kinderen. Zo krijgen ze op het gebied van spelling ineens te maken met grammatica, moeten ze veel meer met de persoonsvorm tijdens werkwoordspelling, komen er tal van categorieën bij spelling kijken, wordt er in rekenen met grote getallen gewerkt, komen breuken verder aan bod en worden ook verhoudingen, meten, tijd en geld aan het aanbod toegevoegd. Met wereldoriëntatie doen kinderen kennis op over Nederland, zowel in geschiedenis als staatkundig. Al met al een behoorlijke hoeveelheid lesstof die hooguit 40 weken de kans krijgt om te landen. Door als ouder te weten wat er van kinderen wordt verwacht, kun je er beter op inspelen. 

 

2 Cito-toetsen

Heel belangrijk zijn de Cito-toetsen van groep 6. Anders dan de methodetoetsen kijken deze Cito’s over meerdere maanden naar wat een kind beheerst. Het kan helpen om de Cito-toetsen voor te bereiden en te trainen. 

 

3 Gesprekken met de leerkracht

Regelmatig een gesprek met de leerkracht is geen overbodige luxe. Veel kinderen vinden groep 6 moeilijk en achterstanden lopen ze eenvoudig op. Door met de leerkracht in gesprek te blijven toon je betrokkenheid en kun je eventuele uitval zelfs voorkomen. De leerkracht zal je waarschijnlijk zelf uitnodigen op gesprekken, maar schroom niet om zelf het initiatief in een gesprek te nemen. 

 

4 Sociaal emotioneel

De sociale ontwikkeling van kinderen in groep 6 verandert ook nog eens heel snel. Veel ouders zien een verandering bij hun kind. In groep 6 worden kinderen zelfstandiger, gaan ze meer aan elkaar denken en ontstaan vaak vriendschappen voor het leven. Kinderen in groep 6 kunnen zich op momenten heel zeker voelen, maar zeker ook onzeker. Het is belangrijk hier als ouder goed op in te spelen. Je kind is zich aan het ontwikkelen en heeft jou daar zeker bij nodig.

 

5 Eigenheid

Wat ook vaak gebeurt in groep 6 is dat kinderen zichzelf beginnen te vinden. Ze ontwikkelen eigenheid, weten hoe ze in het leven staan en vooral, in hun groep. Dit kan soms botsen, ook met klasgenoten of zelfs de leerkracht. Leer kinderen aan dat dit erbij hoort en dat ze zelf in staat zijn om conflicten en ruzies bij te leggen. Dit zijn levenslessen, waar ook na groep 6 nog heel veel van geprofiteerd zal worden.

Bigoz.nl