Bigoz
Image default
Bedrijven

Wat doet een mentor Enschede?

Wat doet een goede mentor Enschede en waarom krijg je soms een bewindvoerder toegewezen? Het doel van het mentorschap is om het vermogen van de cliënt te beschermen, financiële problemen op te lossen en verdere financiële problemen te voorkomen. Een mentor Enschede wordt toegewezen door de rechtbank. Wanneer iemand schulden heeft of om welke reden dan ook niet in staat is om zijn eigen financiële zaken te regelen, kan diegene contact (laten) opnemen met een mentor Enschede. Er vindt dan eerst een intakeproces plaats waarna de mentor Enschede een verzoek tot mentorschap bij de rechtbank indient. Een rechter doet daarna uitspraak over het mentorschap en wijst de bevoegde mentor aan.

Taken van een mentor Enschede

De belangrijkste taak van een mentor is het beheren van het vermogen van zijn cliënten. De mentor Enschede krijgt inzicht in alle financiële zaken van de cliënt en krijgt ook het gezag om financiële beslissingen te maken. Dit gebeurt in overleg met de cliënt, maar de mentor Enschede neemt uiteindelijk de beslissing. Wanneer u onder mentorschap komt te staan, worden al uw financiële zaken overgedragen aan uw mentor. Zo regelt de mentor Enschede de inventarisatie van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen. Daarnaast stelt hij een  budgetplan op en bepaalt welke ruimte er is voor leefgeld. Ook neemt de mentor Enschede contact op met relevante instanties en is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het openen van een nieuwe bankrekening. Een andere taak van de mentor is het aanvragen van toeslagen en betalen van vaste lasten. Ook zorgt hij ervoor dat u verzekerd bent. De mentor stuurt daarnaast jaarlijks een rapportage naar de rechtbank. Hoewel alleen de mentor in staat is om over de financiën van de cliënt te beslissen, kan de cliënt altijd inzage in de bankafschriften krijgen, zo weet diegene wat er met het geld gebeurt.  Zo heb jij ook een veilig gevoel over je financiën. Ben je na een periode weer in staat om zelf de financiën te regelen. Dan wordt samen met de rechtbank en de mentor Enschede gekeken naar de mogelijke oplossingen.Bigoz.nl