Bigoz
Image default
Woning en Tuin

De toegevoegde waarde van groen

Nederland verandert voortdurend. Je ziet dagelijks nieuwe activiteit om je heen. Groen komt daarbij soms in de verdrukking, terwijl groen juist een belangrijke rol in die ontwikkeling zou kunnen spelen. Er is een gedegen plan nodig om van groen een toegevoegde waarde te maken. Groenbeleidsplannen, zijn dan ook belangrijker dan ooit.

Draagvlak voor groen

Groene veranderingen zijn niet altijd vanzelfsprekend. Door draagvlak te creëren bij bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden, neemt de realiseerbaarheid van groenbeleidsplannen toe. BTL kan je helpen met het bieden van inzicht in de waarde die groen biedt voor de omgeving. BTL heeft een uitgebreide ervaring met elke vorm van burgerparticipatie en staat je bij in het uitleggen en presenteren van de groenbeleidsplannen.

Oog voor omwonenden

Iedereen heeft wel een mening over de rol van groen in de wijk of natuur in en om de stad. Door de wensen van gebruikers en omwonenden mee te nemen in een maatwerkoplossing, vergroot BTL de realiseerbaarheid van de plannen aanzienkijk. Juist maatwerk is hierbij van belang. Burgers houden vandaag de dag niet meer van standaardoplossingen. Hierbij zorgt BTL ervoor dat het groenbeleidsplan op een aantrekkelijke wijze wordt gepresenteerd. BTL kijkt daarbij goed naar jouw wensen en helpt je bij het maken en visualiseren van onderscheid tussen hoofdzaken en details. Zo kunnen bestuurders, burgers en ambtenaren op interactieve wijze digitaal kennisnemen van kaarten en tekeningen.

De feiten op een rij

Bij het overtuigen en informeren van betrokkenen en belanghebbenden biedt de expertise van BTL uitkomst. Zo kunnen de ecologen van BTL kijken welke impact de groenbeleidsplannen hebben op het klimaat en heeft BTL verder diverse methoden ontwikkeld om de toegevoegde waarde van groei te berekenen. Denk hierbij aan de vermindering van fijnstof door het planten van bomen, of het afnemen van wateroverlast door het installeren van groene daken.

Bigoz.nl