Bigoz
Image default
Zakelijk

Een aansprakelijkheidsverzekering ZZP afsluiten

Als ZZP’er spreekt het voor zich dat je in de praktijk zomaar geconfronteerd kan worden met menig aantal potentiële risico’s. Om ervoor te zorgen dat deze risico’s uiteindelijk geen significante (financiële) impact gaan hebben op jouw onderneming kan het interessant zijn om deze te laten verzekeren door een bepaalde verzekering. Op dit vlak kan het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering ZZP zeer interessant blijken te zijn. Een dergelijke verzekering maakt het mogelijk om bepaalde risico’s te kunnen verzekeren zonder dat je daarvoor halsbrekende zaken moet gaan uitvoeren. Is jouw interesse ook wel aangewakkerd en wil je graag meer ontdekken over deze verzekering? Lees dan vooral snel verder!

            Is de aansprakelijkheidsverzekering ZZP verplicht of niet?

Startende ondernemers denken in de praktijk vaak dat ze verplicht zijn om een aansprakelijkheidsverzekering ZZP af te sluiten. Dat is niet altijd helemaal correct. Hoezo niet? Voor het al dan niet verplicht moeten afsluiten van een dergelijke verzekering dient er te worden gekeken naar de aard van het beroep. Voor verschillende beroepen geldt inderdaad dat deze verzekering verplicht is. Het gaat hierbij dan onder meer om:

 

  • Notarissen;
  • Financieel adviseurs;

 

De bovenstaande beroepen zijn enkele van de mensen die verplicht zijn om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dat is het gevolg van het feit dat zij te maken hebben met een beroepsaansprakelijkheid. Zonder een dergelijke verzekering zou één enkel probleem of schadegeval meteen het einde kunnen betekenen van de carrière van de persoon in kwestie en dat kan natuurlijk niet meteen de bedoeling zijn.

            Wat met andere ZZP’ers?

Buiten de beroepen waar een beroepsaansprakelijkheid voor geldt is het zo dat ZZP’ers niet wettelijk verplicht zijn om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dat er hier geen verplichting voor geldt betekent in de praktijk evenwel absoluut niet dat het niet sterk is aangeraden om dit alsnog te doen. De aansprakelijkheidsverzekering afsluiten zorgt er namelijk in de praktijk voor dat je het financiële risico dat je loopt bij een schadegeval kan verzekeren. Dat lijkt in eerste instantie misschien een beetje overbodig, maar dat is het niet, integendeel. Heel wat professionelen die zeer goed zijn in hun job komen immers door één enkele tegenslag in de problemen. Dat kan deze verzekering vrij eenvoudig voorkomen.

            Met welke kosten dien je rekening te houden voor de verzekering?

De premie die je dient te betalen voor je aansprakelijkheidsverzekering ZZP wordt in de praktijk beïnvloedt door diverse zaken. Veel mensen gaan er vanuit dat de premie van deze verzekering in elk geval (in de basis) even hoog ligt. Dat is echter helemaal niet correct. Enkele factoren die deze prijs ten allen tijde beïnvloeden zijn dan ook de volgende:

 

  1. De risico’s die verbonden zijn aan het werk dat je doet;
  2. De eventuele schadegevallen die je in het verleden reeds hebt gehad;
  3. Het eventuele eigen risico dat van toepassing is op de verzekering;

 

Hou er verder ook nog rekening mee dat de premie van deze verzekering niet onaanzienlijke verschillen kan vertonen afhankelijk van de verzekeraar waar je een beroep op gaat doen. Het loont dan ook zeker de moeite om te overwegen om even een grondige vergelijking uit te voeren voor je een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers gaat afsluiten.

            Is een aansprakelijkheidsverzekering ZZP altijd af te sluiten?

In principe heeft elke ZZP’er de mogelijkheid om ervoor te kiezen om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hier moet echter een belangrijke kanttekening bij worden gemaakt. Het is namelijk in de praktijk zo dat deze verzekering op een bepaald ogenblik kan worden geweigerd. Dat is het geval wanneer er in het verleden reeds te veel schadegevallen plaats hebben gevonden die mogelijks verwijtbaar waren voor de verzekeringnemer in kwestie. In dat geval is het mogelijk dat verzekeraars niet langer het risico willen lopen om een ZZP’er een aansprakelijkheidsverzekering te verstrekken. Het spreekt voor zich dat, dat een groot probleem kan zijn. Het is dus altijd belangrijk om zo grondig mogelijk te werk te gaan in je job zodat je dergelijke problemen kan voorkomen.

            Hoe hou je de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering zo laag mogelijk?

Er bestaan behoorlijk wat foutieve geruchten met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering ZZP. Zo wordt er bijvoorbeeld gesteld dat dit een zeer dure verzekering zou zijn. In de basis is dat niet het geval. Je moet er echter wel rekening mee houden dat de premie van deze verzekering net zoals ook bij andere verzekeringen het geval is steeds wordt bepaald aan de hand van het risico dat de verzekeraar loopt. Met andere woorden, een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor in de bouw zal in de praktijk altijd duurder uitvallen in vergelijking met een dergelijke verzekering die wordt afgesloten voor andere beroepen. Wil je verder nog een (extra) besparing realiseren op de premie van deze verzekering? Dat is mogelijk met de hieronder terug te vinden tips.

               1.) Kies voor een hoger eigen risico dan standaard het geval is

Ook bij een aansprakelijkheidsverzekering ZZP is er in principe altijd sprake van een bepaald eigen risico. Dit eigen risico wordt standaard bepaald door de verzekeraar, maar kan in de praktijk onderhevig zijn aan veranderingen. Je zou er dan in principe ook voor kunnen kiezen om dit eigen risico aanzienlijk te verhogen. Dit zorgt er aan de ene kant wel voor dat je bij schade meer geld uit eigen zak moet betalen, maar anderzijds worden de periodieke kosten hierdoor wel aanzienlijk gedrukt. Maak vooral voor jezelf de afweging welke van deze twee factoren voor jou nu precies het belangrijkst is.

               2.) Combineer de verzekering met andere verzekeringen

Wil je graag besparen op de kosten van deze verzekering zonder dat er daarvoor moet worden geraakt aan de dekkingen waar je op kan rekenen? Dan is het mogelijks interessant om ervoor te kiezen om deze verzekering op te laten nemen in één pakket met andere professionele verzekeringen. Tracht er dus in de praktijk indien mogelijk altijd voor te zorgen dat je zoveel mogelijk van je professionele verzekeringen bij één en dezelfde verzekeraar onderbrengt.

               3.) Een vergelijking uitvoeren kan wonderen doen

Last but not least, sluit geen aansprakelijkheidsverzekering ZZP af zonder eerst even een grondige vergelijking uit te voeren. Zo’n vergelijking zal namelijk in de praktijk altijd duidelijk maken dat de premie niet onaanzienlijke verschillen kan vertonen afhankelijk van de verzekeraar in kwestie. Een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken neemt slechts enkele minuten in beslag terwijl ze toch de premie van je verzekering zeer aanzienlijk kan drukken.

Bigoz.nl