Bigoz
Image default
Banen en opleidingen

Hulp bij het vinden van nieuw werk

Het kan iedereen overkomen: je baan verliezen door een reorganisatie. Ontslag krijgen is dan een ingrijpende gebeurtenis, vooral wanneer de werknemer al wat ouder is. Met outplacement krijgt de ontslagen medewerker weer de kans om zijn loopbaan elders te vervolgen.

Een reorganisatie, bedrijfssluiting of fusie wordt veelal ingezet uit economische redenen. Een bedrijf kan op een moment komen dat het niet langer meer rendabel is en boventallige medewerkers moet ontslaan. Vaak wordt dan het afspiegelingsbeginsel gehanteerd, hier mee wordt voorkomen dat één bepaalde leeftijdscategorie extra wordt getroffen door het ontslag. Via een outplacementtraject wordt de medewerker door een ervaren outplacementbureau begeleid naar een nieuwe werkkring. Omdat alle mensen uniek zijn is een dergelijk traject altijd maatwerk en behoort het uiteindelijke resultaat centraal te staan (een nieuwe baan of het starten van een succesvol eigen bedrijf). Omdat het om individuele begeleiding gaat is de daadwerkelijke manier van uitvoering en invulling van het traject van essentieel belang. Vaak wordt er op basis van een intakegesprek een plan van aanpak opgemaakt waarin acties worden uitgezet. Naast vaste sessies met de coach krijgt de werknemer ook huiswerk mee waar hij of zij zich op kan richten. Daarnaast wordt er actief gezocht naar nieuwe vacatures, zowel door de werknemer zelf als door de coach van het outplacementbureau. Deze vacatures worden direct aan de werknemer voorgelegd en afhankelijk van de situatie worden vervolgacties door de werknemer of het outplacementbureau uitgevoerd.

Outplacement is een dynamisch proces waarbij de ontslagen werknemer niet alleen persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt in het vinden van nieuw werk, maar waarbij ook ruimte is voor het verwerken van nog onverwerkte emoties die gerelateerd zijn aan het baanverlies van de werknemer.

https://www.outplacementverzekering.nl
Bigoz.nl